Hongaarse Concerten, Hongaarse voordrachten, Hongaarse Feesten en Hongaarse films in Nederland
28‑10‑2018 Magyar Otthon, Panoven 17 A, 4133 NG Vianen

Lezing en viering Hongaarse revolutie van 1956

A megemlékező ünnepi beszédet Kónya Ilona, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör vezetőségének tagja tartja.  

Az összejövetel második részében Szabó László, unitárius püspöki tanácsos tart előadást a világ első vallásszabadság-törvényéről az 1568-as tordai erdélyi vallástörvényről a következő címmel: Az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi törvénye jelentőségéről, eszmeiségéről és  történelmi korviszonyairól.  

Az előadás alapszövegét Rácz Norbert Zsolt, a kolozsvár-belvárosi unitárius egyházközség lelkipásztora készítette, amelyen az előadó változtatásokat eszközölt. 

Az előadást magyar és angol nyelvű kiállítás illusztrálja. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!  

Hongaarse Evenementen

Hongaarse artiesten, actuers en dichters in Nederland